Print this page

Новини

Национален информационен ден 7РП на ЕК


На 20 октомври 2010 г., от 13.30 ч. в Големия салон на БАН ще се проведе Информационен ден по приоритети: „Наука в обществото” и „Социално-икономически и хуманитарни науки” на 7РП.

Събитието се организира съвместно от Министерството на образованието, младежта и науката, Българската академия на науките и Министерство на транспорта.

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

13.30 - 14.00 Схеми за национална подкрепа по Седма рамкова програма - доц. Албена Вуцова, национален координатор на 7РП, МОМН
14.00 - 14.30 Европейски приоритети и стратегически инициативи за обществените и хуманитарните науки - проф. Р.Чобанова, БАН
14.30 - 15.00 Представяне на Работната програма по подпрограма „Социално-икономически и хуманитарни науки" - г-жа Ели Канева, МТИТС
15.00 - 15.15 Почивка
15.15 - 15.45 Представяне на работната програма по подпрограма „Наука в обществото" - д-р Ивайло Димитров, БАН
15.45 - 16.15 Представяне на виртуален офис на 7РП към БАН - г-жа Антоанета Матеева, БАН
16.15 - 16.45 Примери за добри практики (очаква се потвърждение)

За участие в информационния ден е необходима предварителна регистрация в електронната форма на адрес:
http://www.mtitc.government.bg/


Последна промяна:26-06-2018