Print this page

Новини

НАЦИОНАЛНА ПЪТНА КАРТА ЗА НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА


приета с Решение № 692 от 21 септември 2010 година на Министерски съвет

Пълният текст на НАЦИОНАЛНАТА ПЪТНА КАРТА ЗА НАУЧНА ИНФРАСТРУКТУРА можете да прочетете на страницата на МОМН, раздел Наука: mom.bg

 Институтът по механика към БАН (ИМех) участва на международно ниво в: 

PRACE (PARTNERSHIP FOR ADVANCED COMPUTING IN EUROPE) с финансов координатор за България Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и научен и технически координатор Сдружение „Национален център за суперкомпютърни приложения”;

На национално ново ИМех участва в: 

БЪЛГАРСКИ СУПЕРКОМПЮТЪРЕН ЦЕНТЪР: ВИСОКОПРОЗИВОДИТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ, СИМУЛАЦИИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, МЕДИЦИНАТА, ФАРМАЦЕФТИКА, ЕНЕРГЕТИКА, ТРАНСПОРТ, ФИНАНСИ И ОКОЛНАТА СРЕДА  с финасов координатор МТИТС и научен координатор Център за върхови изследвания„Суперкомпютърни приложения”

 Подробности за финансирането и очакваните резултати са дадени в документа. 


Последна промяна:26-06-2018