Print this page

Новини

Национален информационен ден ПРЕЗЕНТАЦИИ


Презентации от проведения на 8. октомври 2010 национален информационен  ден на тема: „ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА НА ЕС".

 Презентациите можете да намерите в РDF формат и събрани в RAR файл следвайки: 

 http://7fp.mon.bg 

МОМН организира с участие на НКЛ по отделните програми и главния координатор на 7РП НАЦИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН НА ТЕМА: „ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА НА ЕС".

Повече подробности и програмата на събитието можете да намерите на страницата на МОМН: http://7fp.mon.bg 

Важно: Предварителна регистрация на http://7fp.mon.bg !  Попълнените регистрационни форми изпращайте до 14 ч. на 7 октомври на ел. адрес: info7fp@gmail.com 


Последна промяна:26-06-2018