Print this page

Новини

11-ти Конгрес по теоретична и приложна механика


От 2 до 5 септември 2009 г. в хотел Самоков (Боровец) ще се проведе 11-тият Национален конгрес по теоретична и приложна механика.

От 2 до 5 септември 2009 г. в хотел Самоков (Боровец) ще се проведе единадесетият национален конгрес по теоретична и приложна механика (НКТПМ2009). Конгресът се провежда на всеки 4 години, като основен организатор е Институтът по механика на БАН. Повече информация, онлайн регистрация и възможност за онлайн изпращане на резюмета са достъпни на страницата на НКТПМ2009: http://nctam.imbm.bas.bg.

Каним специалисти от производствените организации, ръководители на предприятия, сътрудници от научни и учебни заведения, а също така заинтересованите министерства и ведомства, професионалните обществени организации и средствата за масова информация да вземат участие в НКТПМ2009 като слушатели, докладчици, да направят презентация или да станат спонсори на конгреса.

Тези, които биха искали да организират изложба или мини-симпозиум по актуална специализирана  или интердисциплинарна тематика могат да се обърнат към организаторите на адрес: congress@imbm.bas.bg                                                                                                       

 

 


Последна промяна:26-06-2018