Print this page

Новини

7РП - информационен ден


МТИТС ще представи еврофинансирането на проекти в информационните технологии - покана

 Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 Programa 20.07,2010 (pdf) ; Pokana Infoday 20.07.2010 (pdf) ; Prisastvena forma.xls

П О К А Н А 

Уважаеми госпожи и господа, 

имаме удоволствието да Ви поканим на редстоящия на 20 юли 2010 година Национален информационен ден по програма ИКТ от Седма рамкова програма. В програмата на  събитието са включени презентации на темите по първите координирани конкурси от Работна програма 2011-12, които ще бъдат официално обявени на 20 юли 2010 г..

 Участието в Информационния ден е безплатно. 

Събитието ще се проведе в Информационния център на Представителството на ЕС в България, ул. Московска № 9, от 13.30 часа.

Очакваме Ви!!!! 

С уважение, 

Hristina Dobreva, Junior Expert
Information Technology Directorate
Ministry of Transport, Information Technology and Communications
6 Gourko Str.
Sofia 1000, Bulgaria
Tel. + 359 2 9492219
e-mail: hdobreva@mtitc.government.bg 

Последна промяна:26-06-2018