Print this page

Владимир Миланов Русинов

Заемана длъжност: н. с. I ст.

Секция: Математическо моделиране и числени симулации

Стая: 404

Тел.: (02) 979 6463

E-mail: vladimir@imbm.bas.bg

 

Научни степени, организация, година:

 

Магистър по математика, Софийски университет, ФМИ, 1982

Области на професионален интерес (ключови думи):

Динамика на разредени газове, нелинейна устойчивост, числени методи, механика на флуидите

 
Допълнителна инфомация

Избрани публикации:

  1. Dankov D., Roussinov V., Numerical effects at Monte Carlo simulation of chemical reactions Proc. Of the 37 Springer Conference of UBM, Borovets, 04.2008, p.179-183.

  2. Stefanov S., Roussinov V., Cercigniani C. Rayleigh–Bénard flow of a rarefied gas and its attractors. Three-dimensional computer simulations Physics of Fluids 19, 124101, 2007

  3. Dankov D., Roussinov V., Monte Carlo Simulation of the B´enard Instability in a Rarefied Gas Mixture, Proc. Of the 35 Springer Conference of UBM, Borovets, 04.2006, p.245-250.

  4. Stefanov S., Roussinov V., Cercigniani C., Rayleigh-Bénard flow of a raref ied gas and its attractors II. Chaoti cand periodic convectiveregimes, Phys. Fluids, 2002, V14, p.2270-2288.

  5. Stefanov S., Roussinov V., Cercigniani C., Rayleigh-Bénard flow of a rarefied gas and its attractors I. Convective redime, Phys. Fluids, 2002, V14, p.2255-2269.

Проекти: ММ 1404/2004 г. : Математическо моделиране на микротечения на вискозен газ

Членство в научни организации: Съюз на Математиците в България

 


Последна промяна:29-11-2011