Print this page

Научен съвет -документи

 

дневен ред

протоколи

21.01.2021 Протокол 1-2021
11.02.2021 Протокол 2-2021
18.03.2021 Протокол 3-2021
29.04.2021
Протокол 4-2021
27.05.2021 Протокол 5-2021
17.06.2021 Протокол 6-2021
24.06.2021 Протокол 7-2021
на подпис Протокол 8-2021
28.10.2021 Протокол 9-2021
25.11.2021 Протокол 10-2021
9.12.2021 Протокол 11-2021
на подпис 11-12.01.2022 Протокол 1-2022
20.01.2022 Протокол 2-2022
10.02.2022 Протокол 3-2022
7.04.2022 Протокол 4-2022
4.05.2022 Протокол 5-2022
19.05.2022 Протокол 6-2022
9.06.2022 Протокол 7-2022
на подпис Протокол 8-2022
14.07.2022 Протокол 9-2022
20.10.2022 Протокол 10-2022
на подпис 3-4.11.2022 Протокол 11-2022
на подпис 10.11.2022 Протокол 12-2022
24.11.2022 Протокол 13-2022
15.12.2022 Протокол 14-2022
19.01.2023
Протокол 1-2023
16.02.2023 Протокол 2 -2023
16.03.2023 Протокол 3 -2023
20.04.2023 Протокол 4 - 2023
на подпис 2-8.05.2023 Протокол 5 - 2023
18.05.2023 Протокол 6 - 2023
на подпис 26-30.05.2023

Протокол 7 - 2023

на подпис 19-21.06.2023 Протокол 8 - 2023
29.06.2023 Протокол 9 - 2023
13.07.2023 Протокол 10 - 2023
10.08.2023 Протокол 11 - 2023
21.09.2023 Протокол 12 - 2023
на подпис 04 - 06.10.2023 Протокол 13 - 2023
26.10.2023 Протокол 14 - 2023
на подпис 13 - 14.11.2023 Протокол 15 - 2023
23.11.2023 Протокол 16 - 2023
28.11.2023 Протокол 17 - 2023
14.12.2023 Протокол 18 - 2023
неприсъствено 08.01.2024 Протокол 1 - 2024
на подпис 10 -12.01.2024 Протокол 2 - 2024
18.01.2024 Протокол 3 - 2024
22.01.2024 Протокол 4 - 2024
22.02.2024 Протокол 5 - 2024
28.03.2024 Протокол 6 - 2024
11.04.2024 Протокол 7 - 2024
23.05.2024 Протокол 8 - 2024


 

Протоколи от предишни години


Решения 2019, 2020, 2021, 2022


Последна промяна:02-06-2024