Print this page

Цветомир Борисов
Заемана длъжност: Специалист

Секция/Лаборатория:

Механика на деформируемото твърдо тяло

Стая No: 309

Тел: +359 878794735

E-mail: ts.borisov07@imbm.bas.bg

 

Научни степени, организация, година:

 

 

Машинен инженер-Минно-Геоложки Университет - София, 2023 година.

Области на професионален интерес (ключови думи):

- Методи за безразрушително изпитване;

- Ултразвукови методи;

- Умора на материалите;

- Водородно окрехкостяване на металите.

- Механика на разрушаването.

Допълнителна инфомация

 

Избрани публикации:

  • Borisov, Ts., Mirchev, Y., Conventional Methods for Non-destructive Testing of Main Gas Pipelines. International journal "NDT Days", 6, 4, Bulgarian Society for NDT, 2023, ISSN:2603-4018, 213-221

  • Mirchev, YN, Lysenko, II, Borisov, Ts., Kovtun, VA, Chukachev, PA. Eddy Current Array Testing of Seam Thin-Walled Tube Made of Steel. International journal "NDT Days", 6, 3, Bulgarian Society for NDT, 2023, ISSN:2603-4018, 137-147

  • Tzvetkov, N.T., Borisov, Ts., The equilibrium between rouging and derouging: A new method for “Green” derouging and rust removal for industrial applications. Bulgarian Society for NDT International Journal “NDT Days”. 1, 5, 2023, ISSN:2603-4018

  • Mirchev, YN, Kovtun, VA, Chukachev, PH, Borisov, Ts., Bond Testing of Composite Honeycomb Part of Boeing and Airbus. International journal "NDT Days", 5, 2, Bulgarian Society for NDT, 2022, ISSN:2603-4018, 65-82

 

 

Проекти:

 

 

Членство в научни организации: Национално Научно-Техническо Дружество по Дефектоскопия

 

Награди:

Лична страницаПоследна промяна:04-03-2024