Print this page

Проекти

Национални проекти

 

1. 12ИФ 02-10/08.12.2021 "Автоматизиране на процеса фолиране на черупки от каменна вата (АпроФич – КВ 01)". Изследователски проект с партньор Институт по механика – БАН, финансиран от Националния иновационен фонд към Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, с координатор „ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ” ООД – гр. Ямбол, 2021 – 2023, текущ.

Стратегическа цел: разработване на иновационна технология за автоматизиране на процеса „фолиране“ на черупки от минерална каменна вата и тяхното финално опаковане.

Специфични цели:

  1. Придобиване на нови научни знания за автоматизирани и роботизирани процеси за фолиране на продукти от минерална каменна вата.
  2. Конструиране, изработване и тестване на опитен образец за фолиране на тръбни продукти от минерална вата в лабораторна среда.
  3. Създаване на кинематична схема и последваща спецификация за роботизирано устройство за подаване на черупки към мястото за фолиране.
  4. Развитие на партньорството между Институт по механика на БАН и „Химически продукти“ ООД в научноизследователската и развойна дейност.

Резултатът от компютърната симулация, проведена в Етап 2, може да бъде видян при проследяване на линка: Компютърна симулация

Резултатите от част от изпитванията, проведени от съвместния екип в Етап 3, могат да бъдат проследени по линковете:
1 Автоматизиране на фолирането на тръба от каменна вата
2 Движение нагоре/надолу
3 Движение наляво/надясно
4 Движение напред/назад с различни скорости

 

Координатор: Доц. д-р инж. Маргарита Натова

2. 9ИФ-02-7/28.11.2018 "Автоматизиране и роботизиране на производствени процеси за индивидуализирано формоване на продукти за хидропонно отглеждане на зеленчуци и цветя (АвроХип)". Изследователски проект с партньор Институт по механика – БАН, финансиран от Националния иновационен фонд към Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, с координатор „ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ” ООД – гр. Ямбол, 2018 – 2020, приключил.

Координатор: Доц. д-р инж. Маргарита Натова

3. "Изследване и моделиране на структурни характеристики и механично поведение на високотехнологични дисперсно–армирани силикатни композити", Tематичен проект, финансиран от Фонд за научни изследвания – МОН, 2018 – 2021, приключил.

Координатор: Доц. д-р инж. Мирона Миронова

4. 7ИФ-02-33/30.07.2014 "Създаване на нов подход и инструменти за подобряване и оптимизиране на формовъчния процес при изработка на полимерни опаковки за фармацевтичната и козметична промишленост (СъНИ-Фарма)". Изследователски проект с партньор Институт по механика - БАН, финансиран от Националния иновационен фонд към Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, приключил.

Основната цел на проектното предложение е да се разработи иновативен подход и устройствa за подобряване на формуващия процес при изработка на полимерни изделия.

Специфичните цели са:

-          да се разработи нов метод, да се конструира, изработи и експериментира върху технологична машина нов инструмент за подобряване качеството на леенето под налягане;

-          да се изпитат свойствата на полимерните продукти за доказване на ефекта от подобреното формуване;

-          да се задълбочи партньорството между Институт по механика – БАН и „Химически продукти“ ООД – гр. Ямбол в научноизследователската и развойна дейност за повишаване иновативния им капацитет.

Координатор: Доц. д-р инж. Маргарита Натова

5. 6ИФ-02-24/15.12.2012 "Разработване на технология за енергоспестяващи тръби за външен монтаж (ТехЕТ)". Изследователски проект с партньор Институт по механика - БАН, финансиран от Националния иновационен фонд към Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, приключил.

Координатор: Доц. д-р инж. Маргарита Натова


Последна промяна:24-06-2023