Print this page

Петър Валентинов Тодоров


Институт по механика

Направление Физико-химична механика / Отворена лаборатория за експериментална механика

Тел: (02) 979 2423, 0898 639 229

Стая: 205, блок 1

E-mail: pv_todorov@abv.bg

 

Научни степени, организация, година:

 

 

Бакалавър, инженер, Индустриално инженерство, Технически Университет - София, 2010 г.

Области на професионален интерес (ключови думи):

Нано-, микро-и макро-механика; Трибология; /Реология на /полимерни нанокомпозити; Електроовлакняване.

Допълнителна инфомация

 

Избрани публикации:

 

 

 

Проекти:

 

 

Членство в научни организации:

 

Награди:

Лична страница


Последна промяна:26-06-2013