Print this page

Химическа лаборатория

Дейности:

1.Предварителна подготовка на проби - трошене, стриване, смилане, сепариране, подготовка на проби за рентгенофазов анализ, вземане на средна проба, подготовка за анализ, предварителна обработка на повърхности с различни химикали /за специфични анализи/

2.Стандартни химически анализи

3.Определяне на водопопиваемост, влажност/относителна и абсолютна/, финост на смилане, определяне на насипна плътност, определяне на процент сухо вещество


Последна промяна:14-05-2012