Print this page

ХИ-ХИ-ХИ


Заемана длъжност:

Направление: Механика на флуидите

 

Отворена лаборатория по експериментална микро и наномеханика (ОЛЕМ)

Стая №:

Тел:

E-mail:

 

Научни степени, организация, година:

 

 

Области на професионален интерес (ключови думи):

Допълнителна инфомация

 

Избрани публикации:

-

 

роекти:


 

Членство в научни организации:

Награди:

Лична страница:


Последна промяна:03-04-2021