Print this page

Проекти

Международни проекти

 

период

Наименование на проекта

Координатор от БАН

партньор

2008-12

Физика на конкуренцията и конфликта

Prof. N. Vitanov

European Science Foundation

 

2008-13

Турбулентност и частици

Prof. N. Vitanov

European Science Foundation

 

2010-11

Електрохидродинамичен топлообменник: числено и експериментално фундаментално изследване

Доц. Д. Кулова- Ненова

Institut polytechnique de Poitiers: CNRS, Université de Poitiers

2010-11

Замръзване на движещ се течен филм, приложения при обледеняване

Доц.С. Табакова

Lab. d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur (LIMSI), Orsay, CNRS, Université Paris Sud

2008-12

Неустойчивости в затворени двуфазни течения

 

проф.Ст. Радев

СНРС, И-т по термични системи, Провансалски

У-т, Марсилия

2009-12

Магнитослой 2" -Моделиране и интерпретация на поведението на параметрите в магнитослоя на земята

 

доц.М. Карталев

РАН-Русия

 

 

Национални проекти

 

Договори с ФНИ

Период

Наименование

 

Ръководител

Участници

2008-11

Развитие на методите на механиката на непрекъснати среди чрез числени и аналитични приложения на вариационни принципи

 

чл.-кор. Ст. Радев

Проф. Н. Витанов

 

2008-12

Център за върхови научни постижения "Суперкомпютърни приложени

 

проф. дмн С. Маргенов, ИИКТ

чл.- кор. Ст. Радев

2008-11

Център за компетентност по симулация и бизнес процеси

 

проф. дмн Н. Попиванов, ФМИ на СУ

чл.- кор. Ст. Радев

 

 


Последна промяна:27-12-2015