Print this page

Проекти

Национални проекти

 

1. 9ИФ-02-7/28.11.2018 "Автоматизиране и роботизиране на производствени процеси за индивидуализирано формоване на продукти за хидропонно отглеждане на зеленчуци и цветя (АвроХип)". Изследователски проект с партньор Институт по механика – БАН, финансиран от Националния иновационен фонд към Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, с координатор „ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ” ООД – гр. Ямбол, 2018 – 2020.

Координатор: Доц. д-р инж. Маргарита Натова

2. "Изследване и моделиране на структурни характеристики и механично поведение на високотехнологични дисперсно–армирани силикатни композити", Tематичен проект, финансиран от Фонд за научни изследвания – МОН, 2018 – 2021.

Координатор: Доц. д-р инж. Мирона Миронова

3. 7ИФ-02-33/30.07.2014 "Създаване на нов подход и инструменти за подобряване и оптимизиране на формовъчния процес при изработка на полимерни опаковки за фармацевтичната и козметична промишленост (СъНИ-Фарма)". Изследователски проект с партньор Институт по механика - БАН, финансиран от Националния иновационен фонд към Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, текущ.

 

Основната цел на проектното предложение е да се разработи иновативен подход и устройствa за подобряване на формуващия процес при изработка на полимерни изделия.

Специфичните цели са:

-          да се разработи нов метод, да се конструира, изработи и експериментира върху технологична машина нов инструмент за подобряване качеството на леенето под налягане;

-          да се изпитат свойствата на полимерните продукти за доказване на ефекта от подобреното формуване;

-          да се задълбочи партньорството между Институт по механика – БАН и „Химически продукти“ ООД – гр. Ямбол в научноизследователската и развойна дейност за повишаване иновативния им капацитет.

Координатор: Доц. д-р инж. Маргарита Натова

 

4. 6ИФ-02-24/15.12.2012 "Разработване на технология за енергоспестяващи тръби за външен монтаж (ТехЕТ)". Изследователски проект с партньор Институт по механика - БАН, финансиран от Националния иновационен фонд към Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, приключил.

Координатор: Доц. д-р Маргарита Натова

 

5. DTC-02/7-2011 "Рециклиране на пластмасови отпадъци от домакинствата". Tематичен проект, финансиран от Националния фонд за научни изследвания (Фонд „НИ"), приключил.

 

Координатор: Доц. д-р Страшимир Джумалийски

 

6. DO-02-202/2008-2011, "Разпенени полипропиленови нанокомпозити: получаване, структурно охарактеризиране, термомеханични свойства и приложение". Tематичен проект, финансиран от Националния фонд за научни изследвания (Фонд „НИ"), приключил.

Координатор: Доц. д-р Георги КоцевПоследна промяна:08-05-2019