Print this page

ХО-ХО-ХО

 


 

Име:

 

Заемана длъжност:

Направление:

 

Отворена лаборатория по експериментална микро и наномеханика (ОЛЕМ)

Стая №:

Тел:

E-mail:

 

Научни степени, организация, година:

 

 

 

Области на професионален интерес (ключови думи):

 

 

 

 

 


Допълнителна инфомация

 

Избрани публикации:

Проекти:

 


Членство в научни организации:

Награди:

Лична страница:

 

 

 

 

 


Последна промяна:03-04-2021