Print this page

Петър Георгиев Мандиев

 

Заемана длъжност: докторант

Направление: МДТТ

Стая No: 424

Тел:: (02) 979 6788

E-mail:pmandiev@imbm.bas.bg

 

Научни степени, организация, година:

 

 

  1. Инженер ССС, УАСГ
  2. Инженер ПС, МГУ

 

 

Области на професионален интерес (ключови думи):

 

- поведение на строителни конструкции под      динамично въздействие

- подземни съоръжения

- конструкции на паметници на културата

 


Последна промяна:07-06-2016