Print this page

Надежда Желева Бънзарова

Заемана длъжност: Научен сътрудник трета степен

Математическо моделиране и числени симулации

Стая: 105

Тел.: (02) 979 67 01

E-mail: nadezhda@imbm.bas.bg

 

Научни степени, организация, година:

 

 

Доктор, ОИЯИ-Дубна, 2012

Магистър по физика, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, 1997 г.

Области на професионален интерес (ключови думи):

Компютърно моделиране на равновесни и неравновесни фазови преходи, крайноразмерно подобие, стохастични модели на пренос

Допълнителна инфомация:

 

Избрани публикации:

 

  1. N.Zh. Bunzarova, Statistical properties of directed avalanches, Phys. Rev E 82, 031116 1-14 (2010).

  2. J.G. Brankov and N.Zh. Bunzarova, Finite-size scaling and universality at non-equilibrium phase transitions revisited, JTAM, vol. 36, No. 1, pp. 101-120 (2006).

  3. J. Brankov, N. Pesheva, N. Bunzarova, One-dimensional traffic-flow models: Theory and computer simulations. In: Proceedings of the X Jubilee National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Varna, 13-16 September, 2005, pp. 442-456 (2006).

  4. J.G. Brankov and N.Zh. Bunzarova, Finite-size scaling and universality at non-equilibrium phase transitions, Physics of Elementary Particles and Nuclei, vol.36, No. 7A, pp. 174-182 (2005).

  5. J. Brankov and N. Bunzarova, Finite-size scaling and universality for the totally asymmetric simple-exclusion process, Phys. Rev. E, vol. 71, No. 3, 036130, pp. 1-10, (2005).

  6. J. Brankov, N. Pesheva, and N. Bunzarova, Totally asymmetric exclusion process on chains with a double-chain section in the middle: Computer simulations and a simple theory, Phys. Rev. E, vol. 69, 066128, pp. 1-13 (2004).

Проекти: Договор Ф-1402/2004 с МОН

Награди: Първа награда от конкурса конкурс за най-добри работи на млади учени в ИМех през 2004 г.

 


Последна промяна:20-11-2012