Print this page

Лаборатория за изпитвания на материали

 

 

 

Лабораторията за изпитване на материали (ЛИМ) е звено за работа с външни възложители. Дейността на лабораторията включва богат набор от изпитвания по стандартизирани и лабораторни методи, изготвяне на доклади и експертни становища.

 

Работен обхват на лабораторията - цименти (БДС EN 196-1, 3), бетонни смеси (БДС EN 12350-1, 2,  7), втвърден бетон (БДС EN 12390-1, 2, 3 ,5, 6, 7), строителни разтвори (БДС EN 1015-1, 2, 3, 6, 10, 11, 18), добавъчни материали за бетон и строителен разтвор (БДС EN 933-1,3,   БДС EN 1097 - 3, 5, 6, 7), блокове за зидария (БДС EN 772-1, 13, 14, 16), предварително изготвени продукти от бетон - тротоарни плочи (БДС EN 1339), блокчета за външно павиране (БДС EN 1338), бетонни бордюри (БДС EN 1340), траверси (БДС EN 13230-3) и др.


Адреси за контакт:

доц. д-р Валерий Найденов

Тел. (+359 2) 979 3229
e-mail: naidenov@imbm.bas.bg

доц. д-р Иван Ростовски

Тел. (+359 2) 979 2395
e-mail: i_rostovsky@abv.bg


Последна промяна:02-04-2021