Print this page

Йордан Георгиев Бранков

Заемана длъжност:

Старши научен сътрудник I степен

Математическо моделиране и числени симулации

Стая : 304

Тел.: (02) 979 64 39

E-mail: brankov@imbm.bas.bg

 

Научни степени, организация, година:

 

 

Доктор на физико-математическите

науки, Обединен институт за ядрени изследвания, Дубна, Русия, 1991 г.

 

Кандидат на физико-математическите

науки, Обединен институт за ядрени изследвания, Дубна, Русия, 1974 г.

Области на професионален интерес (ключови думи):

Статистическа механика, равновесни и неравновесни фазови преходи, крайноразмерно подобие, стохастични модели на пренос, самоорганизирана критичност

Допълнителна инфомация

От 18.10.2008 г. до 17.10.2009 г. - в неплатен отпуск от ИМех, работи на длъжност началник на сектор № 13 в Лабораторията по теоретична физика на Обединения институт за ядрени изследвания, гр. Дубна, Русия.

Избрани публикации:

 

Монографии:

 1. J.G. Brankov, D.M. Danchev, and N.S. Tonchev, Theory of Critical Phenomena in Finite-Size Systems: Scaling and Quantum Effects, Series in Modern Condensed Matter Physics: Vol. 9, 450 p. World Scientific, Singapore, 2000.

 2. Н. Петров, Й. Бранков, Съвременни проблеми на термодинамиката, Изд. БАН, София, 1982 г., 253 с.; Превод на руски: Современные проблемы термодинамики, Изд. “Мир”, Москва, 1986 г., 285 с.

 3. Н.Н. Боголюбов (мл.), Й.Г. Бранков, В.А. Загребнов, А.М. Курбатов и Н.С. Тончев, Метод аппоксимирующего гамильтониана в статистической физике, Изд. БАН, София, 1981г., 245 с.

   

Лекции:

J.G. Brankov, Introduction to Finite-Size Scaling. In: Leuven Notes in Mathematical and Theoretical Physics, Series A: Mathematical Physics, M. Fannes, C. Maes and A. Verbeure, eds., Vol. 8, xii-147 p. Leuven University Press, Leuven, 1996.

 

Обзорни статии:

Н.Н. Боголюбов (мл.), Й.Г. Бранков, В.А. Загребнов, А.М. Курбатов и Н.С. Тончев, Некоторые классы точно решаемых модельных задач квантовой статистической механики: Метод аппоксимирующего гамильтониана, Успехи математических наук, 1984, vol. 39, No. 6, pp. 3-45.

 

Публикации от 2000 г. до сега:

 1. J.G. Brankov, Vl.V. Papoyan, V.S. Poghosyan, and V.B Priezzhev, The totally asymmetric exclusion process on a ring: Exact relaxation dynamics and associated model of clustering transition, Physica A, vol. 368, pp. 471-480 (2006).

 2. J.G. Brankov and N.Zh. Bunzarova, Finite-size scaling and universality at non-equilibrium phase transitions revisited, JTAM, vol. 36, No. 1, pp. 101-120 (2006).

 3. J. Brankov, N. Pesheva, N. Bunzarova, One-dimensional traffic-flow models: Theory and computer simulations. In: Proceedings of the X Jubilee National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Varna, 13-16 September, 2005, pp. 442-456 (2006).

 4. J.G. Brankov and N.Zh. Bunzarova, Finite-size scaling and universality at non-equilibrium phase transitions, Physics of Elementary Particles and Nuclei, vol.36, No. 7A, pp. 174-182 (2005).

 5. J. Brankov and N. Bunzarova, Finite-size scaling and universality for the totally asymmetric simple-exclusion process, Phys. Rev. E, vol. 71, No. 3, 036130, pp. 1-10, (2005).

 6. J.G. Brankov, N.S. Tonchev, and V.A. Zagrebnov, Comment on “Direct equivalence between quantum phase transition phenomena in radiation-matter and magnetic systems: Scaling of entanglement” by J. Reslen et al. Europhys. Lett., vol. 72, No. 1, pp. 151-152 (2005).

 7. J. Brankov, N. Pesheva, and N. Bunzarova, Totally asymmetric exclusion process on chains with a double-chain section in the middle: Computer simulations and a simple theory, Phys. Rev. E, vol. 69, 066128, pp. 1-13 (2004).

 8. J.G. Brankov, V.B. Priezzhev, and R.V. Shelest, Generalized determinant solution of the discrete-time totally asymmetric exclusion process and zero-range process, Phys. Rev. E, vol. 69, 066136, pp. 1-9 (2004).

 9. D.M. Danchev and J.G. Brankov, On the finite-size behaviour of systems with asymptotically large critical shift, J. Phys. A, vol. 36, pp. 8915-8933 (2003).

 10. J. Brankov, Finite-size scaling in the steady state of the fully asymmetric exclusion process, Phys. Rev. E, vol. 65, 046111, pp. 1-6 (2002).

 11. J. Brankov and N. Pesheva, Exact density profiles for the fully asymmetric exclusion process with discrete-time dynamics on semi-infinite chains, Phys. Rev. E, vol. 63, 046111, pp. 1-6 (2001).

 12. J. Brankov, N. Pesheva, and N. Valkov, Exact results for a fully asymmetric exclusion process with sequential dynamics and open boundaries, Phys. Rev. E, vol. 61, pp. 2300-2319 (2000).

 

Проекти:

Договор Ф-1402/2004 с МОН

Членство в научни организации: Съюз на учените в България

Награди:

Първа награда на Съюза на учените в България за високи научни постижения в областта на

Естествените науки, 2007 г.

 


Последна промяна:29-11-2011