Print this page

Илия Русев Русев

Заемана длъжност: Доцент

Секция: Мехатроника

Стая №: 56 и лаб. 11.

Тел.: (02) 979 6403.

E-mail: ilia@imbm.bas.bg

 

Научни степени, организация, година:

 

 

Д-р, Научно-изследователски институт по кинематография и фотография, Москва, 1979 г.

Области на професионален интерес:

 

 

- Оптична (спекл) метрология;

- Обработка на образи;

- Холография;

- Планирани на експеримента.


Допълнителна инфомация

Избрани публикации:

 

 

 • 1. Stavrov, V., Shulev A., Hardalov Ch., Todorov V., Roussev I. All-silicon microforce sensor for bio applications, Proc. of SPIE, v. 8763, 2013, pp. 0Y (1-6). [DOI: 10.1117/12.2017368].
 • 2. Shulev A., Roussev I., Kostadinov K. Force sensor for cell injection and characterization, Proc. of (Second) International Conference on Manipulation, Manufacturing and Measurement on the Nanoscale (3M-NANO), 29.08-01.09.2012, Xi'an, China, 978-1-4673-4589-7/2012 IEEE, pp. 335-338. [ISBN: 978-1-4673-4589-7].
 • 3. Shulev A., Tiankov T., Roussev I., et al. Optical approach for positioning control of mechatronic handling devices for micro-manipulations, In: Proc of the 7th Baltic - Bulgarian Conference on Bionics & Prosthetics, Biomechanics & Mechanics, Mechatronics & Robotics (ICBBM’2010), Liepaya, Latvia, 24–28 May 2010, pp. 62-65.
 • 4. Shulev A., Roussev I., Tiankov T., et al. Visual servoing of a robotic cell injection system. Machine Mechanics, v. 91, 2010, 7, pp. 63-66.
 • 5. Shulev A., Roussev I., Tiankov T., et al. Vision control of a hybrid robotic system for cells injection. Journal of Theoretical and Applied Mechanics (JTAM), Sofia, v. 40, 2010, 2, pp. 83-92.
 • 6. Shulev A., Paepegem W., Roussev I., et al. Window security film investigation by optical techniques. Journal of Theoretical and Applied Mechanics (JTAM), Sofia, v. 40, 2010, 3, pp. 79-88.
 • 7. Paepegem W., Shulev A., Roussev I., et al. Study of the deformation characteristics of window security film by digital image correlation techniques. Optics and Lasers in Engineering, v. 47, 2009, 3-4, pp. 390-397.
 • 8. Van Paepegem, W., S. De Pauwa A. Shulev, I. Roussev, J. Degrieck & V. Sainov, “Study of the Deformation Characteristics of Window Security Film With Optical Techniques”, Proc. of the OPTIMESS’2007, Belgium, pp. 172-180 (2007).
 • 9. Shulev, A., A. Gotchev, A. Foi, I. Roussev, Threshold selection in transform-domain denoising of speckle pattern fringes, Proc. of SPIE, vol. 6252 pp. 20-1–20-7 (2006).
 • 10. Koulev, P., I. Roussev, A. Shulev, Micro metrology tools for local investigation of mechanical phenomena in solids and liquids, Proc. of First Multi-Material Micro Manufacture (4M) Conference, Elsevier, pp. 245-248 (2005).
 • 11. Shulev, A., I. Roussev & V. Sainov, New Automatic FFT Filtration Method for Phase Maps and its Application in Speckle Interferometry, Proc. of SPIE, vol. 4933, pp. 323-327 (2003).
 • 12. Roussev, I., T. Partalin, P. Koulev, E. Toshev, & P. Bojanova, Velocimetry and Displacements Measurement by One-Beam Digital Speckle-Interferometry, J. of Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, vol. 30, No 1, pp. 101-112 (2000).
 • 13. Roussev, I., T. Partalin, E. Toshev, A. Shulev, & P. Koulev, Digital Speckle-Metrology Local Investigations of Sedimentation and Surface Effects in Liquids, Proc. of SPIE, vol. 3825 pp. 174-185 (1999).
 • 14. Roussev, I., A. Shulev, & P. Koulev, DSPI Applied to Rubber Viscoelastic Behavior at Low Stresses Study”, Proc. of SPIE, vol. 3824, pp. 305-312 (1999).
 • 15. Roussev, I., E. Toshev, P. Koulev, T. Partalin, & V. Madjarova, One-Beam Digital Speckle Interferometry Applied to Sedimentation in Fluids Investigations, Proc. of SPIE, vol. 3573, pp. 272-275 (1998).
 • 16. Koulev, P., P. Aswendt, V. Balavessov, R. Hofling, I. Roussev, & V. Grosser, Two Fringe Evaluation Methods Applied to Thermal Expansion Coefficient Measurements by Speckle-Photography: a comparison, Proc. of SPIE, vol. 1183, p. 382-388, (1990).

 

Патенти:

 • Кулев, П., С. Патарински, М. Константинов и И. Русев, "Метод и оптично устройство за съвместяване на две оси в пространството", заявка № 63845 от 11.01.1984 г., авт. св. № 37795, мпк G 01 B 11/02, 16.05.1986 г.
 • Кулев, П. и И. Русев, "Оптичен метод за определяне големината на малки премествания на обекти в странично направление", заявка № 67149 от 15.10.1984 г., авт. св. № 38594, мпк G 01 B 11/00, 16.02.1987 г.

 

 

Проекти:

 • Специализирани мехатронни Системи за Микро и Нано Технологии (СпеСи-МиНТ), Договор с ФНИ № TK01/0532, 2008-2012. Ръководител на Задача 3. Опто-мехатронни системи за инспекция в микро и нано-технологиите.
 • Разработване на алгоритми и компютъризирана система за тримерно оптично сканиране на нано, микро и макро обекти (3D scan), Договор № НИФ-02-70/28.12.2007 г.
 • Hybrid ultra precision manufacturing process based on positional- and self-assembly for complex micro-products (Sixt Framework Program) No. NMP-CT-2006-026622-2 – HYDROMEL.

 • Speckle metrology for full-field measurement of deformation of composites, Съвместен проект на ЦЛОЗОИ - БАН и University of Gent (Belgium), Department of Applied Mechanics, Experimental Stress Analysis Group. Начало: Януари 2006.

 • Числени и измерителни методи за характеризиране на технологични и естествени прахообразни материали, ТН-1521/05, с НФНИ.

Членство в научни организации: Съюз на физиците в България


Последна промяна:29-02-2016