Print this page

Начало - за Института

 

СКРЪБНА ВЕСТ

 

 

 

На 27 май 2021 г. на 80 годишна възраст почина проф. д.т.н. Митко Минков Миховски

 

 

Роден е на 05.12.1940 г. в гр. София. Завършва през 1958 г. 22 СПУ „Г.С. Раковски“. През 1960 г. е приет във ВМЕИ – София и продължава обучението си в Ленинградския електротехнически Институт (ЛЕТИ). През 1966 г. завършва висшето си образование като инженер-електрофизик по специалност „Електро-акустика и ултразвукова техника“.

Целият му трудов път е свързан с Българската Академия на Науките. През 1967 г. постъпва в Институт по металознание – БАН, където е ръководител на лаборатория „Ултразвук“. От 1976 г. работи в Институт по механика-БАН. От 1973 г. е доктор, а от 1991 г. е доктор на техническите науки и професор. Създава лаборатория „Механика, Диагностика и Безразрушителен контрол“. В периода 1996-1997 г. е зам. директор на ИМех-БАН.

От 1970 г. до 2006 г. е преподавател ВУЦ „Квалима“. От 2008 г. е ръководител на обучението по контрол без разрушаване към Центъра за обучение на БАН към Институт по механика - БАН. От 2008 г. е председател на Националното научно-техническо дружество по дефектоскопия и зам. председател на Квалификационния център по безразрушителен контрол в АЕЦ-Козлодуй. Почти 30 години е член на Управителния съвет на Съюз по машиностроене към НТС по машиностроене.

Проф. Митко Миховски има голям принос в развитието на научното направление „Диагностика и Безразрушителен контрол“ в областта на комплексно безразрушително изследване на структурата и свойствата на материали като праховометалургични материали, стомани, чугуни, композити и др. Има внедрявания в различни отрасли на индустрията, свързани с безрарушителни изследвания на материалите. Участва в разработването на 12 уреди за БК. Съавтор е на 20 авторски свидетелства и патенти. Ръководител е на повече от 20 международни проекта към ИМех-БАН. Има повече от 500 публикации в български и чуждестранни списания и доклади.

Член е на Международната NDT Академия.

Член е на редколегията на редица български списания като Дефектоскопия, NDT Days, Maшини, материали и технологии и на много международни списания.

Ръководил е повече от 40 дипломанти, 20 докторанти и е обучил повече от 2500 дефектоскописти.

Повече от 35 години проф. Митко Миховски организираше конференции по дефектоскопия и акустика.

Проф. Миховски е носител е на много отличия и награди. Награден е с орден „Кирил и Методий“ I ст. и медал „Св. Климент Охридски“.

Вечна му памет!!!

Колегите от Институт по механика-БАН

 

 

 

 

 

 

...ФИЗИКО-ХИМИЧНА МЕХАНИКА...
...МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ЧИСЛЕНИ СИМУЛАЦИИ...
...РОБОТИКА...
..МЕХАНИКА НА НЕПРЕКЪСНАТИТЕ СРЕДИ..
...БИОМЕХАНИКА...
...МИКРО И НАНО МЕХАНИКА...
  • ...ФИЗИКО-ХИМИЧНА МЕХАНИКА...
  • ...МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ЧИСЛЕНИ СИМУЛАЦИИ...
  • ...РОБОТИКА...
  • ..МЕХАНИКА НА НЕПРЕКЪСНАТИТЕ СРЕДИ..
  • ...БИОМЕХАНИКА...
  • ...МИКРО И НАНО МЕХАНИКА...

Институтът по механика (ИМех) е водещ научен център с дългогодишни традиции във фундаменталните и приложни научни изследвания в областта на механиката, роботиката, мехатрониката, биомеханиката и сродни области. Той участва в подготовката на докторанти и висококвалифицирани специалисти, осъществява експертна и иновационна дейност и пряко прилага научни резултати в практиката. Основни приоритети на ИМех са развитието на тематиката на института в съответствие със световните тенденции в механиката; осъществяването на активно международно научно сътрудничество и приобщаването към тенденциите и насоките на Европейския съюз за развитие на науката.

Брошура ИМех

35 години Институт по механика


Последна промяна:02-06-2021