Print this page

Начало - за Института

 

ТЪЖНА ВЕСТ

 

 


На 01. 04. 2021г.

почина нашият колега

проф. дтн Валентин Иванов Абаджиев

 

Проф. дтн Валентин Абаджиев е дългогодишен служител на Института по механика и НСЗ „Мехатроника“. Доктор на техническите науки по научна специалност “Приложна механика” е от 2007г., бил е ръководител на Секция "Механика на системи тела" при ИМех. Проф. дтн Валентин Абаджиев е признат учен в областта на приложната механика, пространственото зацепване, механо - математичното моделиране и др. Проф. Абаджиев има над 100 публикации, изобретения и монографии в страната и чужбина. Научната му дейност е високо оценена в страната и чужбина, за което свидетелстват публикациите му в авторитетни научни списания, както и присъдените награди от Патентно ведомство на РБ, Федерацията на научно-техническите съюзи, НФ “Научни изследвания” и др.

Напусна ни един ярък учен, достоен и честен човек.

Поклон пред паметта му!

От ръководството на Института по Механика.

 

 

 

 

 

 

...ФИЗИКО-ХИМИЧНА МЕХАНИКА...
...МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ЧИСЛЕНИ СИМУЛАЦИИ...
...РОБОТИКА...
..МЕХАНИКА НА НЕПРЕКЪСНАТИТЕ СРЕДИ..
...БИОМЕХАНИКА...
...МИКРО И НАНО МЕХАНИКА...
  • ...ФИЗИКО-ХИМИЧНА МЕХАНИКА...
  • ...МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ЧИСЛЕНИ СИМУЛАЦИИ...
  • ...РОБОТИКА...
  • ..МЕХАНИКА НА НЕПРЕКЪСНАТИТЕ СРЕДИ..
  • ...БИОМЕХАНИКА...
  • ...МИКРО И НАНО МЕХАНИКА...

Институтът по механика (ИМех) е водещ научен център с дългогодишни традиции във фундаменталните и приложни научни изследвания в областта на механиката, роботиката, мехатрониката, биомеханиката и сродни области. Той участва в подготовката на докторанти и висококвалифицирани специалисти, осъществява експертна и иновационна дейност и пряко прилага научни резултати в практиката. Основни приоритети на ИМех са развитието на тематиката на института в съответствие със световните тенденции в механиката; осъществяването на активно международно научно сътрудничество и приобщаването към тенденциите и насоките на Европейския съюз за развитие на науката.

Брошура ИМех

35 години Институт по механика


Последна промяна:05-04-2021