АКАДЕМИЯ МЕХАНИКА

 

 

 

 

 

 

Регистрация

 

Изпратете e-mail на

vitanov@imbm.bas.bg или n.k.vitanov@gmail.com

 

със следното съдържание:

 

Ако сте ученик

1.     Име и фамилия на участника

2.     Име на училището, име и фамилия на учителя (ако представянето е под надзора на учител)

3.     Заглавие на представянето

4.     Вид на представянето (теоретично или практическа демонстрация)

5.     Желаете ли да участвате в лятната школа

 

Ако сте учител или родител

Име и фамилия

Желаете ли да участвате в лятната школа

 

 

 

Подготвителна фаза на състезанието: октомври 2019 март 2020

 

1. Разпространяване на информация за състезанието и за дейностите, свързани с проекта преди и след състезанието. Запознаване на учителите със специалната линия за повишаване на квалификацията им в Института по механика - БАН

 

2. Събиране на информация за участниците и техните предложения и определяне на наставници от Института по механика при желание на участниците и техните учители

 

3. Непосредствено преди състезанието: разпространение на програмата на състезанието и график на дейностите след приключване на състезанието

 

 

Провеждане на състезанието:

25 април 2020, 9 часа, зала 510, Институт по механика БАН,

ул. Академик Георги Бончев, блок 4, 1113 София

 

1. Провеждане на ученическото състезание на проекти от областта на теорията и практиката, свързани с механиката, като при това теоретичните представяния и експерименталните проекти се състезават отделно. Състезанието се провежда в Института по механика, където разработките по проектите се оценяват от жури по точкова система, разработена от фондация Еврика.

 

2. Журито определя победителите в теоретичната и практическата част на конкурса

 

3. Определят се датите на лекциите на победителите и датите на посещенията на училищата на победителите от учени от Института по механика