АКАДЕМИЯ МЕХАНИКА

 

 

 

 

 

Не забравяйте да се регистрирате за състезанието и школата !

 

Регистрация

 

Изпратете e-mail на

vitanov@imbm.bas.bg или n.k.vitanov@gmail.com

 

със следното съдържание:

 

Ако сте ученик

1.     Име и фамилия на участника

2.     Име на училището, име и фамилия на учителя (ако представянето е под надзора на учител)

3.     Заглавие на представянето

4.     Вид на представянето (теоретично или практическа демонстрация)

5.     Желаете ли да участвате в лятната школа

 

Ако сте учител или родител

Име и фамилия

Желаете ли да участвате в лятната школа

 

 

 

 

 

Работа с ученици, учители и студенти след провеждане на състезанието: май юли 2020

 

 

 

1.     Провеждане на семинарите на учениците победители в теоретичната и практическата част на конкурса май 2020

 

Учениците победители в двете части на състезанието (теоретична и практическа) получават правото да представят разработката си на семинар на учените от Института по механика - БАН

 

 

2.     Провеждане на срещите и уроците от учените от Института по механика в училищата на учениците победители май юни 2020

 

Учителите на учениците победители в теоретичната и практическата част на конкурса могат да поканят учени от Института по механика БАН за изнасяне на лекции или уроци в училището на съответния ученик победител в състезанието

 

3.     Уточняване на програмата и провеждане на школата за ученици, учители и родители в Института по механиката 22-25 юни 2020

 

Лятната школа цели да запознае учениците и техните учители и родители с постиженията на механиката и на учените от Института по механика БАН, както и да даде възможност за изява на ученици, които са се представили много добре на състезанието и на техните учители

 

4. Придвижване на процедурите, свързани със специалната линия за повишаване на квалификация на учители в Института по механика - БАН

 

За учителите, желаещи да повишат квалификацията си ще бъдат определени наставници и ще бъдат стартирани процедури, свързани с получаване на докторска степен в Института по механика - БАН