АКАДЕМИЯ МЕХАНИКА

 

 

 

АКАДЕМИЯ МЕХАНИКА се провежда на 3 етапа:

Подготвителен етап

Състезание

Работа с участниците след състезанието.

 

Подготвителният етап включва активна работа с учениците и техните учители и родители преди провеждането на състезанието, за да могат учениците да научат за провеждащото се състезание и да могат да подготвят проектни предложения с помощта на учителите си, родителите си и учени от Института по механика БАН.

 

Етапът на състезанието ще се проведе в Института по механика БАН, където учениците ще представят проектните си предложения пред жури, което ще ги оцени.

 

Специфичен за настоящия проект е третият етап работа с ученици, учители и родители след състезанието.

 

1.)  На победителите в теоретичното и практическото състезание ще се предостави възможност да представят разширена версия на проектите си на лекция пред учените от Института по механика БАН. Предвижда се връчване на малка парична награда при изнасянето на тази лекция.

 

2.)  На учителите, които са напътствали победителите в състезанието, се предоставя правото да поканят учени от Институт по механика, които да изнесат до 3 урока в училището, от което е съответният ученик, победител в конкурса.

 

3.)  За всички участници в конкурса, за техните учители и за желаещите родители, ще се организира школа в Института по механика на БАН, на която учени от института ще представят своята дейност, учениците и техните учители се запознават с историята и постиженията на механиката и се дава възможност на ученици и учители да направят разширени представяния на проектите и на дейността си пред учените от Института по механика.

 

4.)  Предвижда се специална линия за работа с учители, които да бъдат консултирани и ръководени при желание да повишат квалификацията си чрез докторат в областта на механиката или на области от науката, в които механиката присъства като явления и методология.