2012

Отчет на ИМех


2011

Отчет на ИМех


2010

Отчет на ИМех
Приложения към отчета на ИМех
Отчет на НС на ИМех
Отчет на АК на ИМех
Отчет на ИМех


2009

Отчет на Имех
Приложения към отчета на ИМех
Отчет на НС на Имех
Отчет на Ак на ИМех

2008
Отчет на ИМех
Приложения към отчета на ИМех
Отчет на НС на ИМех
Отчет на АК на ИМех