Българска академия на науките

Фонд "Научни изследвания"

GAMM-BG (Gesellschaft fur Angewandte Mathematik und Mechanik)

Съюз на учените в България

Bulgarian Society of Biomechanics

Journal of Theoretical and Applied Mechanics

European Commission: Cordis: FP7

European Science Foundation

Академия Механика

Steampowered.team