- Химическа лаборатория

- Лаборатория Реология

- Лаборатория Преработване на полимери

- Лаборатория Термични изпитвания:

- Оптична микроскопия

- Лаборатория за механични изпитвания и дълготрайност на материалите

- Лаборатория за изпитване на силикатни и полимерни конструкционни композити: