Заемана длъжност: Професор

Направление: Механика на флуидите

Стая: 116

Тел.: (02) 979 6416

E-mail: vitanov@imbm.bas.bg

 


Научни степени, организация, година:
  • Кандидат на физическите науки (доктор по физика), ВАК, 1994
  • Доктор на естествените науки, Университет Байройт, Бавария, Германия, 1998
  • Доктор на математическите науки, ВАК, 2007.

  • Области на професионален интерес (ключови думи):

 

  • Механика на флуидите
  • Теория на нелинейните вълни
  • Теория на динамичните системи
  • Нелинеен анализ на времеви редове
  • Математическа социална динамика
  • Математическа икономика

 

Допълнителна инфомация