Институт по механика

Направление Биомеханика

 

Тел:: (02) 979 6411

E-mail: edissonov@abv.bg

 

Научни степени, организация, година:

 

 

Teхнически университет - София – магистър инженер – 1981 г.

Teхнически университет - София –ОНС „доктор” по биоавтоматика – 1989 г.

Институт по механика и биомеханика –Н.с. I ст. По биомеханика до 1999 г.

Институт по механика – доцент по биоавтометика - от 1999 г.

Области на професионален интерес:

Биодинамика, имунология, рак, системна биология (молекулярна биомеханика)

 

Допълнителна информация

Избрани публикации: