Хоризонт 2020

Хоризонт 2020 (Презентация Брюксел)

Актуални конкурсни сесии по програма Horizon 2020

БЮЛЕТИН Проектно коопериране 001

БЮЛЕТИН Проектно коопериране 002