Общо-институтски семинар № 6Ще се проведе на: 23 март 2015 г, 11:00 часа, зала 200, Институт по механика


Институт по механика, БАН

 

Общо-институтски семинар № 6

 

Ще се проведе на: 23 март 2015 г, 11:00 часа, зала 200, Институт по Механика

 

Водещ: Доц. Румен Кръстев

 

Тема: Проект за многосетивни комуникации Hi

Лектор: инж. Румен Спасов

Абстракт: