Лаборатория за изпитване на силикатни и полимерни конструкционни композити