ОЛЕМ участва активно, като координатор и партньор в Европейски и национални проекти:

 

ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ (2017-2020)

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ:

COST АКЦИИ:

НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ: