Print this page

Радост Иванова


Заемана длъжност:  Асистент, докторант

Направление: Механика на флуидите

 

Отворена лаборатория по експериментална микро и наномеханика (ОЛЕМ)

Стая №: 425 / бл. 4

Тел: (02) 979 6481

E-mail:r.ivanova@imbm.bas.bg

 

Научни степени, организация, година:

 

 

  • Магистър, "Електронна техника и технологии: Микро-технологии и наноинженеринг ", Технически университет - София, 2016 г.
  • Бакалавър, "Електронна техника и технологии: Електроника /Микроелектроника ", Технически Университет - София, 2014 г.

Области на професионален интерес (ключови думи):

  • Полимерни нанокомпозити. Реология на полимерни нанокомпозити и нанодисперсии. Трибология. Термичен анализ - DSC, TGA. 3D принтиране.
  • Проектиране и изработване на електронни схеми, Тестване на електронни схеми. Измерване на електрически величини

Допълнителна инфомация

 

Избрани публикации:

- R.Ivanova , M. Aleksandrova  - Conductive Polymers PEDOT:PSS, as an alternative material to classical indium tin oxide in organic optoelectronic structures , 2014

- M. Aleksandrova, V. Videkov, G. Dobrikov, S.Andreev, G.Kolev, R. Ivanova – PEDOT:PSS transparent conductive films on flexible substrates for optoelectronic devices application: impact of the temperature on their electromechanical behavior, Nanoscience and Nanotechnology Letters, Volume 15, Number 2, 2015

- Mariya Aleksandrova, Valentin Videkov, Radost Ivanova , Ajaya K. Singh, Gautam Sheel Thool – Highly flexible, conductive and transparent PEDOT:PSS/Au/PEDOT:PSS multilayer electrode for optoelectronic devices, Materials Letters 174 (2016) 204–208

 

Проекти:

· H2020-MSCA-RISE-Graphene 3D - Multifunctional Graphene-Based Nanocomposites with Robust Electromagnetic and Thermal Properties for 3D-Printing Application – 2017-2020

· "Изграждане на полимерни светлоизлъчващи структури върху гъвкав носител" - 141ПР0005-3 към Технически университет - София на катедра "Микроелектроника".

· Лятно училище  - Graphene Study 2017 през Юни 25-30, 2017,   Гьотеборг, Швеция, финансиран от H2020-FET Flagship -696656 Graphene Core 1


 

Членство в научни организации:

Награди:

Златен медал и грамота за пълно отличие при завършване на образователна степен „магистър“

Лична страница:


Последна промяна:15-02-2020