Print this page

Начало - за Института

 

 

 

 

ТЪЖНА ВЕСТ

 


 

На 16.12.2020г. почина нашият приятел и колега

проф. дтн Красимир Енчев Георгиев


Проф. дтн Красимир Георгиев е дългогодишен служител на ИМех и НСЗ „Мехатроника“. Бил е ръководител на Секция „Мехатронни системи“ 1997 - 2000г. Доктор на техническите науки е от 2004г. по научна специалност „ Роботи и манипулатори“, заема длъжността „Професор“ по научна специалност „Роботи и манипулатори“от 2007г. Проф. дтн Красимир Георгиев е признат учен в областта на роботиката, роботизираните системи и технологии, адаптивеният монтаж, микромехатронните и биомехатронни системи и устройства, приложната механика и др. Проф. Георгиев има над 100 публикации, изобретения и монографии в страната и чужбина. Ръководил е успешно докторанти, има преподавателска дейност. Напусна ни един достоен социалист, добър и честен човек.

 

Светла му памет!

От ръководството на Института по Механика.

Опелото ще се проведе на 20.12.2020т. 12:30 в Централните софийски гробища.

 

 


 


 

 

 

 

 

...ФИЗИКО-ХИМИЧНА МЕХАНИКА...
...МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ЧИСЛЕНИ СИМУЛАЦИИ...
...РОБОТИКА...
..МЕХАНИКА НА НЕПРЕКЪСНАТИТЕ СРЕДИ..
...БИОМЕХАНИКА...
...МИКРО И НАНО МЕХАНИКА...
  • ...ФИЗИКО-ХИМИЧНА МЕХАНИКА...
  • ...МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И ЧИСЛЕНИ СИМУЛАЦИИ...
  • ...РОБОТИКА...
  • ..МЕХАНИКА НА НЕПРЕКЪСНАТИТЕ СРЕДИ..
  • ...БИОМЕХАНИКА...
  • ...МИКРО И НАНО МЕХАНИКА...

Институтът по механика (ИМех) е водещ научен център с дългогодишни традиции във фундаменталните и приложни научни изследвания в областта на механиката, роботиката, мехатрониката, биомеханиката и сродни области. Той участва в подготовката на докторанти и висококвалифицирани специалисти, осъществява експертна и иновационна дейност и пряко прилага научни резултати в практиката. Основни приоритети на ИМех са развитието на тематиката на института в съответствие със световните тенденции в механиката; осъществяването на активно международно научно сътрудничество и приобщаването към тенденциите и насоките на Европейския съюз за развитие на науката.

Брошура ИМех

35 години Институт по механика


Последна промяна:23-12-2020