Categories: announcementBG
      Date: ное  5, 2020
     Title: Отдава под наем,

Институт по Механика – БАН, с адрес: гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.4, отдава под наем, чрез договаряне две помещения на един наемател, в блок 4 на Института по Механика в НК-1 на БАН, с предназначение офис, с площи съответно 14,3 кв.м и 18 кв.м.Заявления за наемане се приемат в деловодството на Института по механика от 10:00 часа на 05. 11. 2020 год. до 16:00 часа на 12. 11. 2020. год. За уговаряне на посещение и оглед на място - телефон 02 979 64 32. По телефона не се дава допълнителна информация.