Print this page

Начало - за Института

ПРЕДЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ОНС „ДОКТОР“


На 9.02.2021 г. (вторник) от 11 часа ще се проведе предзащита на дисертация за образователна и научна степен „доктор“ на докторант Румен Борисов от НСЗ „Механика на флуидите“. Темата на дисертацията е

АНАЛИЗ НА ДАННИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИ ВЕЛИЧИНИ И ТРАФИК В МРЕЖОВИ СИСТЕМИ

Поради извънредната епидемична обстановка, заседанието на НСЗ „Механика на флуидите“, на което ще се проведе защитата, ще бъде дистанционно чрез платформата ZOOM. Желаещите да присъстват на защитата учени, които не са членове на НСЗ „Механика на флуидите“ могат да заявят желанието си чреp е-мейл до ръководителя на НСЗ „Механика на флуидите“ проф. Витанов, за да получат линк към заседанието.

Ръководител на НСЗ „Механика на флуидите“

проф. Николай К. Витанов


Последна промяна:28-01-2021