Print this page

Румен Златев Янков

Отчетна научна сесия 2020


Представяне на предложенията за най-значими научни и научно-приложни постижения през 2020г

Последна промяна:19-07-2018