Print this page

Румен Златев Янков

Учени от ИМех – сред първите топ учени в света


Нашите колеги, професор Дора Карагьозова и професор Александър Рачев, са сред първите два процента топ учени в света, съгласно класация на Станфордския университет.

Общо 25 учени от различни институти на БАН попадат в класацията на Станфордския университет. Освен от БАН, в класацията фигурират имената на членове на Академията, както и учени от Софийския университет “Св. Климент Охридски”, ХТМУ и др. висши училища.


Последна промяна:19-07-2018