Print this page

Боряна Милошева-Желева

отдава под наем


Институт по Механика – БАН, с адрес: гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл.4, отдава под наем чрез договаряне следното помещение: Стая № 49 в блок 4 на Института по Механика в НК-1 на БАН, с предназначение за склад. С обща площ 15 кв.м.
Заявления за наемане се приемат в деловодството на Института по Механика от 10:00 часа на 27.01. 2020 год. до 02.02. 2020 год. 16:00 Телефон 02 979 64 32 - за уговаряне на посещение и оглед на място. По телефона не се дава допълнителна информация.

Последна промяна:16-02-2012