Print this page

Петър А. Джонджоров

Обявена позиция за изследовател


Институтът по механика при БАН търси да назначи изследовател на непълно работно време

 

Институтът по механика при БАН търси да назначи

1 ИЗСЛЕДОВАТЕЛ НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българската академия на науките, на срочен трудов договор за период до шест месеца, със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично, при условиятана чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Повече информация в пълната обява тук.


Последна промяна:15-02-2019