Print this page

Начало - за Института

КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОР НА ИМЕХ 2018


Документи на кандидатите за директор на ИМех - CV и програми.

Във връзка с откритата на 5 юли 2018 г. процедура от УС на БАН за избор на директор на Института по механика (ИМех) ръководството на ОС на ИМех съобщава, че в съответствие с правилата за провеждане на избор на директори на СНЗ на БАН са постъпили документи на двама кандидати. Автобиографиите и програмите на кандидатите са дадени по-долу по азбучен ред на имената:

проф. д-р Надя Младенова Антонова-Митева (автобиография, програма)

доц. д-р Петър Апостолов Джонджоров (автобиография, програма)

 

Правила за провеждане на избор на директори на СНЗ на БАН (протокол на ОС на БАН No 43 от 19.07.2010г.)

 

 


Последна промяна:27-03-2019