Print this page

Начало - за Института

6та EВРОПЕЙСКА ЛЯТНА ШКОЛА ПО БИОРЕОЛОГИЯ и СИМПОЗИУМ ПО МИКРО И НАНОМЕХАНИКА И МЕХАНОБИОЛОГИЯ НА КЛЕТКИ, ТЪКАНИ И СИСТЕМИ


6та EВРОПЕЙСКА ЛЯТНА ШКОЛА ПО БИОРЕОЛОГИЯ и СИМПОЗИУМ ПО МИКРО И НАНОМЕХАНИКА И МЕХАНОБИОЛОГИЯ НА КЛЕТКИ, ТЪКАНИ И СИСТЕМИ

ВАРНА,

БЪЛГАРИЯ

29 АВГУСТ – 1 СЕПТЕМВРИ, 2018

http://www.biorheo2018.bsb-bg.eu

Организирани от Българското дружество по биореология (теоретична, експериментална и клинична) В сътрудничество с Eвропейското дружество по клинична хемореология и микроциркулация Cъорганизатори: Институт по механика към Българската академия на науките, Секция Механика към Съюза на учените в България

Българското дружество по биореология, съвместно с Европейското дружество по клинична хемореология и микроциркулация (E.S.C.H.M.) и Направление Биомеханика към Института по механика – БАН организират провеждащата се за шести път у нас VІ Европейска Лятна школа по биореология и Симпозиум по микро- и нано - механика и механобиология на клетки, тъкани и системи (Biorheo2018). Школата и симпозиума ще се проведат в Международния дом на учените „Ф. Жолио-Кюри” в гр. Варна от 29 август до 1 септември 2018 г. Научната програма на мероприятието включва 55 презентации (14 лекции, 31 съобщения и 10 постери), които ще бъдат представени от поканени изтъкнати преподаватели от престижни национални и международни университети и изследователи - ръководители на научни лаборатории и пр., а също така и от млади учени на възраст под 35 години - студенти и докторанти и постдокторанти студенти от 15 страни (Австрия, Беларус, България, Великобритания, Грузия, Германия, Иран, Кипър, Полша, Португалия, Русия, САЩ Унгария). По време на школата се провежда и конкурс, в резултат на който и след оценка от международни рецензенти ще бъдат раздадени награди за най-добра научна разработка на млад учен. Заявки за участие в конкурса са направили 6 млади учени от различни страни.

Повече за школата и симпозиума и нейната научна програма можете да намерите на сайта http://biorheo2018.bsb-bg.eu

От името на организационния комитет Проф. Надя Антонова Ръководител направление „Биомеханика” Институт по механика – БАН Тел. 02 9796413, E-mail: antonova@imbm.bas.bg

 

Пълен текст на съобщението


Последна промяна:01-06-2020