Print this page

Механика на деформируемото твърдо тяло

ОБЩОИНСТИТУТСКИ СЕМИНАР №20


АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ

Числен анализ на газови микротечения

лектор: доц. д-р Кирил Щерев, ИМЕХ - БАН

Академичната лекция ще се проведе на 20.06.2018 (сряда) от 14:30 часа в зала 200 на Институт по механика – БАН.


Последна промяна:15-02-2019