Print this page

Мехатроника

Помещение под наем


Срок за подаване на оферти - 30.06.2016

Институт по Механика – БАН отдава помещение под наем на минус втори сутерен за дърводелска работилница  36 кв.м. Срок за подаване на оферти до 30.06.2016 г. Офертите се подават в  сградата на Институт по механика – БАН.

Телефон за справки :        0898335582 Ранчев


Последна промяна:17-04-2019