Print this page

Новини

Награда "Най-добър млад механик"Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че наградата „НАЙ – ДОБЪР МЛАД МЕХАНИК” на Националния комитет по ТПМ ( учредена и финансирана от акад. Ячко Иванов) за 2013г. ще бъде връчена на 12-ия национален конгрес по Теоретична и приложна механика, който ще се проведе от 23 до 26 септември 2013г. в курорта Св.Св.Константин и Елена.


БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ПО ТЕОРЕТИЧНА И ПРИЛОЖНА МЕХАНИКА

АДРЕС: ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА-БАН, 1113 София, България

Ул.”Академик Г.Бончев”-блок № 4.; Тел.:+(02)-979-64-57

e-mail: bnctam@imbm.bas.bg; jtam@imbm.bas.bg


 

 

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че наградата „НАЙ – ДОБЪР МЛАД МЕХАНИК” на Националния комитет по ТПМ ( учредена и финансирана от акад. Ячко Иванов) за 2013г. ще бъде връчена на 12-ия национален конгрес по Теоретична и приложна механика, който ще се проведе от 23 до 26 септември 2013г. в курорта Св.Св.Константин и Елена.

1.Предложение за номиниране на кандидати за наградата имат право да правят Секциите в научни институти и Катедрите от ВУ.

1.1. Приемат се и индивидуални заявки

2.Необходими документи за участие в конкурса:

2.1. Мотивирано предложение от Секцията или Катедрата, подписано от съответния ръководител, подготвено в съответствие с критериите за оценка и писмени доказателства в подкрепа на номинираната кандидатура по т. 1.

2.2 Формуляр (лист) с личните данни на кандидата, които да съдържат трите имена на кандидата, ЕГН, адрес за кореспонденция, месторабота и длъжност, кратка трудова, творческа, професионална – (преподавателска, научна и обществена) биография на кандидата.

2.3. Копие от отпечатани през последните три години публикации (минимум 3).

2.4. Срок за подаване на документите: до 30 юни 2013г. в ИМех на адреса на Националния комитет по ТПМ -” За конкурса”.

e-mail: bnctpm@imbm.bas.bg; jtam@imbm.bas.bg.

 

В конкурса за наградата „Най – добър млад механик” може да участва всяко физическо лице , което заема академична длъжност във научен институт и ВУЗ на възраст до 35 години и работи в областта на Механиката.

 

Подробен регламент.

 

29.03.2013

София ПОДПИС:

/Чл. кор. на БАН проф. Ст. Радев/

 


Последна промяна:02-04-2013