Print this page

Biser Vasilev Vasilev

 

Position: Scientific Researcher I degree

 

Department:Mechanics of Multibody Systems

Room number: 106

Phone: +359 2 979 64 10

E-mail: bisso_ vv@abv.bg

 

Scientific degrees, institution, year:

Scientific Researcher I degree, Institute of Mechanics, BAS, 1998

Fields of Research: Control of automated systems, mechatronics, biomechatronics, measuring.

Extended Information

Recent Publications:
  1. Б. Василев, Г.Стайнов. Използване на 3D пиезо-микромонипулатор като сензор за изследване на пружинен съединител. Сборник доклади на Междунар. конф." ROBOTICS and MECHATRONICS'08",17-21 Септ. 2008, Варна, т.6, 13-16, ISSN 1310-3946.
  2. Г.Стайнов, Б. Василев. Прецизен контрол на положението на големи структури с 3D пиезо-микромонипулатор използван кото сензор. Механика,Транспорт, Комуникации, 3/2008, II-33-38, ISSN 1312-3823.
  3. Б. Василев, Г. Велев. Уред за телмоелектрически безразрушителен контрол на състава и марката на метали и сплави. Сборник доклади от XXIII Национална Конф."Дни на безразрушителния контрол'2008", Юни 2008, Созопол,173-179, ISSN 1310-3946.
  4. Latkovski V., Velev G., Vassilev B. A computerized system with improved parameters for measurement of the thermo-electric driving voltage. . Proceed.of 10 th National Congress on Theoretical and Applied Mechanics, 13 - 16 Sept 2005, Varna, Vol.2 , 241-243, ISBN-10:954-322-123-5.
  5. Tiankov T., Vasilev B., Microflowmeter system based on the acoustical approach, Научни известия на науч.техн.съюз по машиностроене, год.XI, бр. 5, октом. 2004, стр. 336 - 339


Recent Projects:


2005-2007 "Мехатронни системи на основата на структурна пиезо-керамика предназначени за микро и нано приложения", Двустранно сътрудничество мужду БАН и ДФГ, участник.
2005-2008 " Енерго-спестяващи  механизми с акумулатори на механична енергия", Проект  с МОН , ТН1510/2005, участник.
2009-2011 "Разработка, моделиране и изследване на портативна биомехатронна система за контрол и самообучение в правилен стериотип на походка в следоперативния период на рехабилитация", научен проект  ИМЕХ-БАН, участник.


Membership:
Bulgarian Society of Biomechanics
Modified date:09-10-2011