Print this page

Проекти

  • Европейски проект EUCogII: 2nd European Network for the Advancement of Artificial Cognitive Systems, Interaction and Robotics (Feb. 2009 - Jan. 2012) (http://www.eucognition.org/index.php?page=contact-information (Частична финансова подкрепа)

  • ЕБР:„Теоретични и експериментални изследвания на механичните и електрически свойства на кръвта и нейните формени елементи" между Института по хидродинамика към АНЧР и Института по механика към БАН

  • "Идентификация, анотация и моделиране ролята на микро-рнк в ракова мрежа на човек" - между DAAD и Националния фонд НИ - проект DOO02/05.03.2009

 


Последна промяна:02-08-2011