Print this page

Тема 1

Свойства и области на приложения на модифицирани композитни системи

Ръководител: доц. д-р инж. Маргарита М. Натова

 

Работен колектив:


Служители

стая

тел. (+359 2)

e-mail

доц. д-р Маргарита Милчева Натова


118 979 6417

mnatova@yahoo.com;

mnatova@imbm.bas.bg
доц. д-р Мирона Константинова Миронова-Господинова

109А

979 2011 mirona@imbm.bas.bg
доц. д-р Иван Александров Ростовски

109А

979 2011 i_rostovsky@abv.bg
ас. Кристина Григорова 505 979 6716 kristina.grigorova@imbm.bas.bg
инж. Таня Иванова Радева 505 979 6716 radeva@imbm.bas.bg
инж. Евелина Миткова Симеонова-Иванова 505 979 6716 e_simeonova@imbm.bas.bg

Румен Николаев Евлогиев- лаборант

113

979 3221

revlogiev@gmail.com

Георги Кирилов Гоцев -

майстор научна апаратура

101

0897/912060

-

доц. д-р Георги Костов Коцев- асоцииран член 120 979 6409 g_kotzev@imbm.bas.bg
доц.д-р Страшимир Любенов Джумалийски- асоцииран член 120 979 6409 str_djum@imbm.bas.bg
доц. д-р инж. Валерий Борисов Найденов

420,

Блок 1

979 3229 valna53@mail.bg

 

Темата включва две задачи:

Задача 1:

Мултифункционални капилярно-кристализиращи системи за перманетна автогенна хидроизолация на бетона.

Ръководител: доц. д-р инж. Мирона Константинова Миронова-Господинова

Задача 2. Устойчиво инженерство на полимерни композити

Ръководител: доц. д-р инж. Маргарита НатоваПоследна промяна:14-01-2020