Print this page

Тема 1

Оптимизирани композитни системи – свойства и области на приложения

Ръководител: доц. д-р инж. Валерий Б. Найденов

 

Работен колектив:


Служители

стая

тел. (+359 2)

e-mail

доц. д-р инж. Валерий Борисов Найденов

420,

Блок 1

979 3229 naidenov@imbm.bas.bg
доц. д-р Мирона Константинова Миронова

109А

979 2011 mirona@imbm.bas.bg
доц. д-р Иван Александров Ростовски

109А

979 2011 i_rostovsky@abv.bg

доц. д-р Маргарита Милчева Натова

118

979 6417

mnatova@imbm.bas.bg

инж. Таня Иванова Радева

202

979 2450

radeva@imbm.bas.bg

ас. Кристина Григорова 203А 979 2095 kristina.grigorova@imbm.bas.bg
инж. Евелина Миткова Симеонова-Иванова 203A 979 3944 e_simeonova@imbm.bas.bg

Румен Николаев Евлогиев- лаборант

113

979 3221

revlogiev@gmail.com

Георги Кирилов Гоцев -

майстор научна апаратура

101

0897/912060

-

доц. д-р Георги Костов Коцев- асоцииран член 120 979 6409 g_kotzev@imbm.bas.bg
доц.д-р Страшимир Любенов Джумалийски- асоцииран член 120 979 6409 str_djum@imbm.bas.bg

 

Темата включва две задачи:

Задача 1: Изследване и моделиране на структурни характеристики и механично поведение на високотехнологични дисперсно–армирани силикатни композити.

Ръководител: доц. д-р инж. Валерий Б. Найденов

Задача 2. Усъвършенстване получаването на композити с полимерна матрица. Взаимодействия между компонентите и морфология на композити, термично и физико-механично охарактеризиране на усъвършенствани материали.

Ръководител: доц. д-р инж. Маргарита НатоваПоследна промяна:08-05-2019