Print this page

Тема 1

БИОМЕХАНИКА, УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЯТА И ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

 

Работен колектив:

Служители

стая

тел. (+359 2)

e-mail

408

979 6467

kiriazov@imbm.bas.bg

104

979 6378

gergana@imbm.bas.bg

432

979 6485

stefan@imbm.bas.bg

120

979 6409

michaela@imbm.bas.bg

410

979 6468

radosveta@imbm.bas.bg

Николай Златов (Университет на Кардиф - Великобритания)

Докторанти

Десислава Самуилова Деспотова

208

979 6427

despotova85@imbm.bas.bg

 

Хората с двигателни нарушения поради травми, ампутация или неврологични заболявания се нуждаят от ефективна рехабилитация. Първоначално, пациентите трябва да се осигурят с възможно най-добрите, но на приемливи цени, технически помощни средства. Второ, рехабилитационните терапии трябва по възможно най-добрия начин да възстановяват тяхното физическо и нервно-психично състояние. Изобщо казано, това означава да се дефинират и решават сложни оптимизационни проблеми, които могат да имат различни формулировки при различните случаи на практика. От изключителна важност е да се разработват и прилагат ефективни подходи, които да се основават на съвременни научни концепции и проверени принципи от биомеханиката, роботиката, неврофизиологията, теорията на оптималното управление и управлението на движенията чрез самообучение. Изследванията и разработките в предлагания проект са в следните направления:

  1. Използване на създадения до сега 16-сегментен тримерен математичен модел на човешкото тяло за целите на управлението, рехабилитацията и оптимизацията на движенията (в спорта).

  2. Разработване на лабораторни модели на ортези и други технически помощни средства за горен и долен крайник.

  3. Анализ на походката и препоръки за ефективна физическа и неврологична рехабилитация на пациенти с различни двигателни нарушения.

 

 

Частична финансова подкрепа от Европейски проект EUCogII: 2nd European Network for the Advancement of Artificial Cognitive Systems, Interaction and Robotics (Feb. 2009 - Jan. 2012)

http://www.eucognition.org/index.php?page=contact-information


Последна промяна:17-02-2016